در عصر جهاني شدن اطلاعات ، جهان به نفع اغنيا چرخيده است

 

آنچنانكه در مباحث گذشته تبيين شد ،جهاني‌شدن ارتباطات  ، از مباني و اصول اجتماعي و فرهنگي خويش بازماند و در چمبره اقتصاد گرفتار آمد.در واقع ، جهاني شدن ارتباطات به جاي آنكه ملت ها و فرهنگ هارا به هم نزديك كند و عامل رهايي و گشايش گردد ، سبب فقر و دور شدن بيشتر ملت ها از يكديگر شد و منطق دروني سرمايه داري كه تكيه بر انباشت سرمايه داشت در حوزه ارتباطات هم رخنه كرد . و نتيحه آن گرديد که بين فرهنگ هاي به جاي تفاهم و گفتگو ، تضاد و تداخل رخ دهد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  در واقع نقش هنجاري ارتباطات ناديده انگاشته شد و به نقش كاركردي آن توجه گرديد.نقش كاركردي در حقيقت به اين امر برمی گشت كه همه چيز داد و ستد مي شود و جهاني شدن ارتباطات  به عنوان ابزاري در خدمت اين فرايند قرار گرفت.

 با تحقق نقش کارکردي  ، اقتصاد شاخصه اصلي  ارتباطات به حساب آمد و نقش هاي ديگر آن به وادي فراموشي سپرده شد. در واقع انقلاب‌ تكنولوژيك‌ در عرصة‌ ارتباطات، مرزهاي‌ سرزميني‌ را از ميان برد و‌ روند جهاني‌شدن‌ را شتاب‌ بخشيد. سرمايه‌داري‌ جهاني‌ ،‌ فن‌آوري‌هاي‌ حساس‌ ارتباطات‌ و رايانه‌ را در انحصار خود گرفت و شبكه‌هايی ارتباطی  همچون  سي.ان.ان. را مظهر قدرت های نو ظهور ارتباطی گرداند. در واقع ماهواره‌ها و شبكة‌ اطلاعاتی همانند سي.ان.ان.، ‌ به‌ ابزارهايي‌ براي‌ سيطره بر دولت ها و ملت هاي جهان تبديل شد.به گونه ايکه مالدين آلبرايت به طنز اين شبکه را عضو جديد شوراي امنيت ناميد .    

   بنابراين بر عكس گذشته كه استعمار برآمده از دولت ها بود ، استعمارگران جديد ، شركت هاي بزرگ جهان بودند كه به مدد رسانه هاي ارتباطي ، اسب سركش سرمايه داري را بر پيكره مردم ضعيف دنيا مي دواندند. كمترين نتيجه اين سركشي ، ابزاري نمودن ارتباطات بود . اگر ديروز اميد آن ميرفت كه جهاني شدن اطلاعات ، تقابل ميان فرهنگ ها و تمدن هاي بشري را از ميان ببرد ، اين اميد   در آستانه فروريختن قرار گرفت.

  در واقع ،امروزه شركتهاي بزرگ دنيا كه اساسا در ايالات متحده آمريكا ، اروپا و ژاپن واقع شده اند ، مسبب فروپاشي ارتباطات جهاني بوده اند و بالطبع در اين وادي ، سكوت نخبه گان و روشنفكران جهان بي تاثير نبوده است . اما ارتباطات نقش كاركردي خويش را که سود و داد و ستد بيشتر بود ، به خوبي ايفا نمود و نتيجه در خوري عايد سوداگران جهاني داد. در سال ۱۹۶۰ ، درآمد ۲۰٪ از افراد ثروتمند دنيا ، سي برابر ۲۰٪ فقرا بود. امروزه اين وضعيت به مدد جهاني شدن ارتباطات !!تغيير كرده است. درآمد ثروتمندان نسبت به فقرا در سحرگاه قرن بيست ويكم ، نه سي برابر ، بلكه هشتاد و دو برابر شده است. بانك هاي بزرگ با سرمايه در گردش هزار ميليارد يورويي ، بيش از توليد ناخالص ملي يك سوم جهان ، سرمايه اندوخته اند. از ميان شش ميليارد جمعيت دنيا ،۵۰۰ ميليون در آسايش زندگي مي كنند ، در حاليكه ۵/۵ ميليارد در فقر و نيازند. حتي در كشورهاي ثروتمندي چون ايالات متحده آمريكا ، ۳۲ ميليون افراد داراي اميد به زندگي پايين تر از ۶۰ سال ، ۴۰ ميليون بدون بيمه و حمايت پزشكي و ۴۵ ميليون پايين تر از آستانه فقرند. در اروپا به هنگام شكل گيري يورو ، ۵۰ ميليون فقير و ۱۸ ميليون بيكار وجود داشته است.اين در حاليست كه سرمايه پانزده ثروتمند جهان ، بيش ازتوليد ناخالص بخش عظيمي از كشورهاي آفريقايي است. هر يكي از شركتهاي بزرگ ،بيش از صادرات هر كدام از ۱۲۰ كشور بسيار فقير ، فروش دارند. اين شركت ها ۷۰٪ تجارت جهاني را تحت كنترل و سيطره خويش دارند و با قدرت خود بر تصميمات سياسي و حكومتي كشور ها فشار مي آورند. در واقع در عصر جهاني شدن اطلاعات ، جهان به نفع اغنيا چرخيده است. در چنين اوضاعي آيا مي توان سخن از ارتباطات جهاني و گفتگوي بين فرهنگ ها به ميان آورد . به نظر مي آيد تنها فنون ارتباطات با تاکيد بر بعد هنجاري است که مي تواند نقش رهايي بخش و تفاهمي ميان ملت ها و فرهنگ ها را بازي كند. در گفتار آينده از بعد هنجاري ارتباطات بيشتر سخن خواهيم گفت .

/ 2 نظر / 23 بازدید
morteza

سلام خوبی دوست خوبم وبلاگ جالبی داری و زيبا مينويسی موفق باشی .

عباس اسدی ، فرانسه

باسلام : درباره موضوع اقتصادی شدن ارتباطات باید بگویم که در زمینه ارتباطات چندین مکتب مطالعاتی انتقادی پدید آمده ازجمله انها مکتب شیکاگو، مکتب فرانکفورت ، مکتب مطالعات فرهنگی ، مکتب ساختار گرایی ، مکتب اقتصادی ارتباطات و... است که هرکدام از جنبه ای به این موضوع می نگرد ولی نقطه مشترک انها این است که صاحبان صنایع ارتباطی از این صنایع به نفع سرمایه داری استفاده کرده و میکنند درباره مکتب اقتصادی ارتباطات که نسبت به همه مکتب ها تا حدی جدید است صاحب نظرانی گوناگون از جمله دکتر حمید مولانا ایرانی مقیم امریکا اظهارنظر کرده اند. منتظر قسمت بعدی مطلب هستم تا درباره هنجارها توضیحی بدهم